• Du finner flere standard timearter, men om disse ikke passer, kan du lage egne.

    • I menyen går du på Timer og Timeart. 
    • Velg Ny timeart.
    • Legg inn navn og beskrivelse, og koble mot produkt eller timer dersom du ønsker det.