Hvordan importerer jeg fakturahode?

I importsentralen kan du importere fakturahodet på utgående faktura via bilagsimport. For å opprette fakturahodene via denne funksjonen kan du enten importere en Uni standard-fil, eller fylle ut Excel-malen for import av bilag. 

1. Gå til Innstillinger og Importsentral

2. Bla ned til Bilag. Hvis du vil fylle ut en Excel-mal for import velger du Last ned mal. Om du har en Uni standard-fil for bilag kan du trykke Importer med en gang. 


3. Dersom du skal bruke Excel-malen, legger du inn de aktuelle kolonnene der. Merk at for å opprette bilag må du legge inn fakturanummer. Kolonner markert i gult er obligatoriske å fylle ut, de øvrige er valgfrie. Når filen er klar, lagrer du den på din datamaskin. 


4. For å laste opp enten Excel-malen eller Uni standard-filen velger du Importer og laster opp filen fra din datamaskin. 

5. Velg at importen skal bokføres under Valg for import

6. Sett hake for Opprett faktura. Om det er angitt KID i filen du skal importere, vil denne komme med i faktura.

7. Trykk Importer bilag


Hva er et fakturahode? 

En faktura består av fakturahode og ordrelinjer. Fakturahodet er den informasjonen som er felles for hele fakturaen, som for eksempel kundenummer, fakturanummer, KID-nummer og lignende.

Hvis du fakturerer i et eksternt system må du opprette fakturahodet ved import for at bilaget skal bli lagt inn som en utgående faktura under Salg og Faktura i SpareBank 1 Regnskap. Den utgående fakturaen må ligge her for at du for eksempel skal kunne purre og sende til inkasso gjennom systemet.