Hvordan oppretter jeg en ny timebruker?

Hvis du skal legge inn en person som timebruker og timene skal overføres til lønn, må personen være opprettet som ansatt i lønnsmodulen. Se hvordan du oppretter ny ansatt.   

Hvis personen selv skal føre timer knyttet til sin bruker i systemet, opprettes det timebruker automatisk første gang vedkommende bruker funksjonen. Da trenger du ikke å opprette timebruker manuelt som vist under. 

1. Gå til Timer i venstremenyen. Klikk på Timebrukere og Ny timebruker


2. Legg inn Navn og knytt opp personen opp mot en ansatt fra ansattregisteret. Bruk søkefeltet for å bla gjennom ansatte i selskapet. Klikk deretter på Lagre for å administrere flere innstillinger på personen.


3. Klikk på Detaljer for å registrere følgende:

  • Stillingsmal: Definerer hvor mange timer den ansatte skal jobbe per uke. Standard stillingsmal i systemet er 37,5 timer.
  • Prosent: Den ansattes stillingsprosent.
  • Firmanavn: Selskapet den ansatte jobber i.
  • Beskrivelse: Beskrivelse av den ansattes arbeidstid.
  • Startdato: Dato den ansatte skal begynne å registrere timer fra.
  • Sluttdato: Eventuell sluttdato for den ansatte. Dette feltet er ikke påkrevd.
  • Aktiv: Sett hake her dersom den ansatte skal være aktiv i timeregistreringsmodulen.
  • Team: Her kan du knytte personen mot et team. Dette er kun aktuelt dersom det skal benyttes team for timegodkjenning.