Hvordan kobler jeg timeføring opp mot lønnskjøring?

Dersom timene på timebrukeren skal overføres til lønnskjøring så må timebruker kobles mot ansatt, samt at timeart må kobles mot lønnsart. For å sette opp dette så kreves det at du alt har satt opp lønninnstillingene dine og lagt opp ansatte med timelønn.

1. Koble timebruker mot ansatt

  • Trykk Timer og Timebruker
  • Velg den timebrukeren det gjelder
  • Søk opp den ansatt det gjeder i feltet Ansatt (om du ikke finner den ansatte, må den opprettes først)
  • Trykk Lagre

 

Koble timer mot lønn.

2. Koble timart mot lønnsart

  • Trykk på TimerTimeart
  • Trykk på Overfør timer til lønn i lønnskjøringen du har opprettet
  • Velg eksisterende Timeart eller Opprett ny timeart
  • Under Time til lønn kan du koble timeart mot lønnsart
  • Trykk Lagre