Hva er jeg ansvarlig for å rapportere selv?

Du er selv ansvarlig for utarbeidelse av regnskapet og innsendelse av all offentlig rapportering som til enhver tid gjelderdin bedrift.

Husk at du kan få hjelp av våre autoriserte regnskapsførere når du trenger det.