Hva er regnskap?

Regnskap er en oversikt over bedriftens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske stillingen til bedriften. Alle som driver næringsvirksomhet er pålagt å føre regnskap, bestemt av norske lover og forskrifter.

Hos oss får du regnskapssystemet SpareBank 1 Regnskap hvor du enkelt fører regnskapet, ser alle bankkontoer, saldoer og betalinger, samt godkjenner utbetalinger.