• Om bedriften ikke melder inn rett kontonummer, vil betalingen bli avvist og pengene sendt tilbake til betaler.