Grønt næringslån

Tenker bedriften din å gjøre investeringer for å bli mer miljøvennlig? Vi gir ekstra gunstige betingelser på lån til miljøtiltak.

Gjør det mer lønnsomt å velge miljøvennlige løsninger.
Gir bedriften et konkurransefortrinn gjennom å være miljøvennlig.
Gir et forsprang med omstillingen og reduserer klimarisikoen.

Priser og vilkår

 • Fra 0,3 prosentpoeng i rabatt
 • For tiltak som reduserer klimagassutslipp.
 • For tiltak som reduserer energibehov.
 • For tiltak som øker fornybar energiproduksjon.
 • For tiltak som har annen positiv innvirkning på miljøet.

Grønt næringslån kan gis til tiltak som:

 • Reduserer eller unngår klimagassutslipp
 • Reduserer energibehov eller elektriskt effektuttak
 • Øker fornybar energiproduksjon
 • Har annen positiv påvirkning på miljøet
  • Forhindring og kontroll av forurensing til grunn, vann eller avfall
  • Miljømessig bærekraftig bruk av naturressurser innenfor landbruk og skogsbruk 
 • Utstyr som gir en en bedre miljøeffekt enn det som er standard i bransjen. (Utstyr som blir byttet ut pga elde og slitasje vil ofte ha en positiv miljøeffekt for bedriften, men ikke nødvendigvis føre til bedre resultater enn standarden i bransjen).
 • Er du i tvil så ta kontakt for en individuell vurdering.

Vilkår

 • Grønt næringslån forutsetter at prosjektet er en del av bedriftens bærekraftstrategi og vi forventer at bedriften tar strategiske beslutninger som reduserer klimarisiko og påvirkning på natur, klima og miljøet.
 • Søknader for Grønt næringslån skal, i tillegg til ordinær dokumentasjon, også gi informasjon om prosjektet, beskrive hvordan prosjektet tilfredsstiller søknadskriteriene og inneholde:
  • En beregning på estimert effekt fra prosjektet/tiltaket (i for eksempel CO2-ekvivalenter/år, kWh/år, kW e.l.) sammenlignet med eksisterende alternativ eller bransjestandard.
  • Vise at prosjektet leder til en vesentlig forbedring sammenlignet med alternativ løsning (tradisjonell eller eksisterende).
 • Lån kan gis for direkte investeringskostnader knyttet til prosjektet som f.eks. innkjøp av fysiske investeringer som material/teknologi/system.
 • Lånet dekker ikke egne interne timer eller drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • Bedriften skal etter gjennomført prosjekt rapportere endelig effekt av prosjektet (f.eks. gjennom oppdaterte beregninger eller målt effekt) senest 6 måneder etter avsluttet/gjennomført prosjekt sammen med dokumentasjon av kostnader knyttet til prosjektet (fakturaer, kvittering m.m).
 • Vi ønsker mulighet for å publisere informasjon om prosjektet som prosjektbeskrivelse, utlånsvolum, estimert og oppnådd effekt på et overordnet nivå. Vi ønsker å kunne rapportere årlige tall og eventuell annen relevant informasjon løpende under lånets løpetid.
 • Ved hver søknad gjøres en vanlig kredittvurdering. I tillegg gjøres en vurdering knyttet til vilkårene for Grønt næringslån. Ved behov kan ekstern ekspertise tas inn og banken tar forbehold om at tilleggsinformasjon kan være nødvendig å legge frem. 
 • Er du i tvil om prosjektet kvalifiserer for Grønt næringslån, ta kontakt med din rådgiver. 

 

mann-og-sonn-pa-sykkel

Bidra lokalt

For å nå togradersmålet fra Paris-avtalen må alle gode krefter jobbe sammen - også her i vårt nærområde.


Vær i forkant

Strengere miljøkrav fra myndighetene gjør det stadig viktigere å ta grep tidlig for å henge med.

Led konkurransen

Mange stiller krav til miljøhensyn når de velger leverandør. Ikke vær blant de som blir ekskludert fordi du ikke har fulgt med i timen.

Vær på lag med forbrukeren

Stadig oftere ser vi at det ikke er krav fra myndighetene, men forbrukermakten som bestemmer bedriftens veivalg.

En viktig brikke i det grønne skiftet

Vi har snakket med et knippe helgelandsbedrifter om miljø, energi og bærekraft i forbindelse med Drivkraftkonferansen 2022: Bakeriet i Mo i Rana, Arbor i Hattfjelldal og FishBase på Dønna.

Video placeholder image
Video placeholder image
Video placeholder image

Les mer om bærekraft

Ta ditt bærekraftige samfunnsansvar
Ikke legg lista for høyt, men alle må bry seg. Både bedrifter og private. For vi har alle et ansvar og vi kan alle gjøre noe.
– Mangfolds-toget går nå!
Der klima var altoverskyggende i 2015 var det i 2020 kravet til mangfold som vil bety forskjellen på fiasko og suksess.
Sammen kan vi skape en grønn revolusjon
Når Helgeland blir episenteret for det grønne skiftet, blir samarbeid nøkkelen til suksess.
Lokalbanken sentral i den grønne dugnaden
Nye forskrifter tvinger frem et grønt skifte i næringslivet. Nå vil Lokalbanken bistå bedriftene på Helgeland med å takle omstillingen.