Landbruksforsikringer

Vi har alle forsikringene du trenger til landbruket. Vi forsikrer drift, bygg, driftsløsøre, mennesker og dyr. Våre forsikringer får du gjennom vår samarbeidspartner Frende Forsikring.

Dette kan du forsikre

Ting

  • Arbeidsmaskin
  • Landbruksbygg 
  • Driftsløsøre (for eks maskiner og avlinger) 

Dyr 

  • Storfe
  • Sau 
  • Gris
  • Andre husdyr 

Mennesker 

  • Ulykke
  • Yrkesskade