Gruppelivsforsikring

Sikre dine ansatte hele døgnet gjennom gruppelivsforsikring i Frende Forsikring.

Fordeler ved å velge gruppelivsforsikring via Frende Forsikring:
  • Fleksible løsninger og stor valgfrihet
  • Det kan knyttes flere dekninger til avtalen, f.eks. død- og uføreforsikring
  • Velg mellom to ulike uføreforsikringer
  • Den beste dekningen gir rett til forskuddsutbetaling når den ansatte har vært borte fra arbeid i ett år