Leasing

Leasing innebærer at bedriften leier kjøretøy eller utstyr for en periode i stedet for å kjøpe det.

Inntil 100% finansiering.
Ingen forskuttering av merverdiavgift.
Enkel regnskapsføring og budsjettering.

Dette er leasing

Leasing er en fleksibel form for finansiering som passer for deg som synes det viktigste er bruksretten. Vi tilbyr leasing til alle næringsdrivende og offentlig sektor.

Leiebeløpet utgiftsføres i sin helhet, noe som igjen gjør at både regnskapsføringen og budsjetteringen blir enkel.

Leasing binder ikke opp annen pantesikkerhet, siden vi kun tar pant i utstyret som leases.


To måter å lease på

  • Leasing med full nedbetaling
    Ved leasing med full nedbetaling, betales terminbeløpet over avtalt leieperiode. 

  • Leasing med gjenkjøp fra leverandør
    Ved leasing med gjenkjøp fra leverandøren, betales leien ned til avtalt restverdi. Denne typen leasing kan ikke tilbys ved alle typer investeringer, og er mest vanlig på vare- og personbiler.

Vi tilbyr Brage Finans

I forbindelse med overgangen til SpareBank 1 Helgeland åpner vi gradvis for nye produkter og tjenester i løpet av 2021. Vi tilbyr leasing gjennom Brage Finans frem til 30. juni 2021.

Fra 1. juli 2021 tilbyr vi leasing gjennom en annen leverandør. Du vil få mer informasjon om dette når datoen nærmer seg.   

Etter 30. juni 2021 tar du direkte kontakt med Brage Finans ved spørsmål om dine lån hos selskapet.  


Leasing leveres av Brage Finans frem til 30.06.2021


Hva kan leases?

Det meste kan leases så lenge det kan beskrives som en egen enhet og identifiseres med serienummer eller registreringsnummer. Eksempler på hva bedriften kan lease er; biler, lastebiler og hengere, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, produksjonsutstyr, kopimaskiner, båter og skip.