Leasing

Leasing betyr at bedriften leier kjøretøy eller utstyr for en periode i stedet for å kjøpe det.

Inntil 100% finansiering.
Ingen forskuttering av merverdiavgift.
Enkel regnskapsføring og budsjettering.

Dette er leasing

Leasing er en fleksibel form for finansiering som passer for deg som synes det viktigste er bruksretten. Vi tilbyr leasing til alle næringsdrivende og offentlig sektor.

Leiebeløpet utgiftsføres i sin helhet, noe som igjen gjør at både regnskapsføringen og budsjetteringen blir enkel.

Leasing binder ikke opp annen pantesikkerhet, siden vi kun tar pant i utstyret som leases.


To måter å lease på

 • Leasing med full nedbetaling
  Ved leasing med full nedbetaling, betales terminbeløpet over avtalt leieperiode. 

 • Leasing med gjenkjøp fra leverandør
  Ved leasing med gjenkjøp fra leverandøren, betales leien ned til avtalt restverdi. Denne typen leasing kan ikke tilbys ved alle typer investeringer, og er mest vanlig på vare- og personbiler.

Kom i gang med leasing


Betingelser

 • Leiebeløp betales over en avtalt leieperiode.
 • Leieperioden er vanligvis mellom 3 og 7 år, og avtales ut fra hva du ønsker og hvilket utstyr du anskaffer.
 • Du har ansvar for vedlikehold, eventuell service og forsikring.
 • Finansieringsselskapet er formell eier av utstyret og du har full bruksrett.
 • Når leasingperioden er over, kan du fortsette å leie til redusert pris. (Gjelder ikke leasing med gjenkjøp fra leverandør). Du kan også spørre oss om å få kjøpe utstyret eller levere det tilbake.
 • Mulighet for fleksibel nedbetalingsplan etter sesongsvingninger.

Leasing leveres av SpareBank 1 Finans Nord-Norge


Hva kan leases?

Det meste kan leases så lenge det kan beskrives som en egen enhet og identifiseres med serienummer eller registreringsnummer. Eksempler på hva bedriften kan lease er; biler, lastebiler og hengere, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, produksjonsutstyr, kopimaskiner, båter og skip.