Om SpareBank 1 Regnskapshuset

SpareBank 1-alliansen samler seg om en landsomfattende satsing på regnskapsvirksomhet gjennom merkevaren SpareBank 1 Regnskapshuset.