Finansiering av innovasjon og vekst

Innovative og raskt voksende bedrifter kan søke om innovasjonslån eller vekstkreditt hos oss. Dette er finansieringsprodukter vi tilbyr gjennom vekstgarantiordningen til Innovasjon Norge. Vekstgarantiordningen på 1-2-3

Lurer du på om din bedrift kan søke om innovasjonslån eller vekstkreditt? Her får du en kjapp innføring.

Hvem kan søke? 

Innovative og raskt voksende små og mellomstore bedrifter med inntil 250 ansatte hvor bedriften har betjeningsevne, men mangler tilstrekkelig sikkerheter. Bedriften må oppfylle ett eller flere innovasjons- og vekstkriterier. Før du søker bør du gjøre deg opp en formening om hvilke av kriteriene bedriften oppfyller. Merk også at enkelte virksomheter, sektorer og aktiviteter omfattes av begrensninger i ordningen

Hva kan pengene brukes til? 

Bedriften kan søke om enten nedbetalingslån eller driftskreditt. Ordningen kan brukes til å finansiere de fleste kapitalbehov, det vil si både investeringer, drift og arbeidskapital. Lån og kreditt gjennom vekstgarantiordningen kan ikke brukes til å refinansiere eksisterende gjeld. 

Hvilke betingelser gjelder? 

Lånebeløp er mellom 250.000 og 4 millioner kroner, og kan innvilges med en avdragsfri periode på 1 eller 2 år fra utbetalingstidspunktet. Løpetiden for nedbetalingslån er mellom ett og 10 år. Løpetiden kan forlenges underveis, men innenfor en total løpetid på 10 år. For driftskreditt er løpetiden maks tre år, men minimum ett år. Driftskreditt kan gjøres om til nedbetalingslån, men innenfor en samlet løpetid på 10 år.

Fordeler med lån og kreditt gjennom vekstgarantiordningen 

  • Bedriften får tilgang til tidligere eller mer finansiering enn den normalt ville fått. 
  • Kan kombineres med lån fra bank eller Innovasjon Norge.
  • Gir bedriften bedre grunnlag for å skaffe nødvendig egenkapital.

Ofte stilte spørsmål