SpareBank 1 Regnskap versjon 201

Disse funksjonene og utbedringene ble lansert i regnskapsprogrammet vårt 8. september 2023. 

Nye funksjoner og forbedringer

Lønn

 • Direkte tilgang til reiseregning uten å ha ubehandlede reiser
  Tidligere måtte du ha ubehandlede reiser for å kunne klikke deg inn via widgeten Reiseregning, men nå kan du gå direkte via denne og se historikk på reiser.

Salg

 • Info om periodisering på en utgående faktura
  Hvis en salgsfaktura er periodisert, vil dette vises i informasjonsfeltene øverst i fakturabildet.

Feilrettinger

 • Feriepengerapporten viste feil rest tidligere år
  Dette var en ren visningsfeil, og gjaldt kun hvis du hadde bokført rest tidligere år i nåværende regnskapsår.

 • Produkter ble ikke oppdatert
  Produkter i salgsmodulen ble ikke oppdatert når standard hovedbokskonto per mva-kode ble aktivert.

 • Visningsfeil i summering av ordre
  Sum ekskl. mva. viste feil sum, da summeringen ble gjort i en annen valuta.

 • Manglende fakturaer i rapporten Faktura utvalg
  Antall salgsfakturaer som ble inkludert i denne ra"porten var avvikende fra reelt antall.

 • Øredifferanse på fakturablankett sammenlignet med bilaget
  Dette gjaldt kun i enkelte særtilfeller, og kunne føre til at noen kunder innbetalte noen øre for mye eller for lite (i god tro).