Derfor bør idrettslaget ha eiendelsforsikring

Er uhellet ute, er det nemlig mye som ikke dekkes av en vanlig medlemsforsikring.


En eiendelsforsikring dekker kostnadene hvis du får skader på utstyr som klubben, laget eller foreningen eier. Uten en slik forsikring kan det bety store økonomiske konsekvenser dersom uhellet skulle være ute. 

– Eiendeler dreier seg om alt fra utstyr som brukes i forbindelse med trening til ting som er nødvendig for daglig drift. Det kan være skranke, bom, ulike type matter, tidtakerutstyr, telt, høyttaleranlegg eller datautstyr – mye forskjellig som det er veldig lurt å forsikre, forteller Stein Erik Halck, daglig leder i Drøbak-Frogn Idrettslag (DFI). 

DFI er et stort fleridrettslag med over 2500 medlemmer og 12 ulike særidretter. I tillegg driver de aktiviteter som seniortrim og barneidrettsskoler.  

Sikrer kontinuerlig drift

Selv om idrettslaget har medlemsforsikring, vil den ikke dekke skader på utstyr, eller såkalte eiendeler. 

– Dersom utstyret blir ødelagt er vi avhengige av at det aller meste erstattes for at vi skal kunne klare å opprettholde alle aktivitetene våre for barn, unge og voksne. Dessuten er det meste av utstyret kjøpt inn for dugnadspenger og andre frivillige bidrag, forteller Stein Erik og fortsetter: 

– Da er det vår plikt å sørge for at medlemmene fortsatt skal kunne være med på de ulike aktivitetene selv om utstyr blir borte. Derfor er det viktig at vi har forsikringsordninger som sørger for kontinuerlig drift.  

Tre ulike eiendelsforsikringer

Som klubb, lag eller forening kan dere velge mellom tre ulike typer eiendelsforsikringer: 

 • Brannforsikring
  Den laveste dekningsgraden dekker skader ved:
  - Brann
  - Naturskade 

 • Standardforsikring
  En dekningsgrad som passer de fleste behov. Den dekker:
  - Brann
  - Naturskade
  - Vannskade
  - Tyveri og hærverk
  - Ran og overfall
  - Bruddskade på glass og skilt
  - Inventar, maskiner og varer. Som inventar og maskiner gjelder installasjoner som er montert for eller er et ledd i næringsvirksomhet. Herunder maskinfundamenter, tilknyttede rør og ledninger, maskiners ventilasjonsanlegg, m.v.

 • Toppforsikring
  En eiendelsforsikring for de som trenger ekstra trygghet. Den dekker:
  - Alle de samme dekningene som standardforsikringen.
  - I tillegg dekkes andre skader på bedriftens eiendeler, og installasjoner som er ledd i næringsvirksomhet. 

Her kan du lese mer om eiendelsforsikring