Obligasjonslån

Denne oversikten viser alle våre aktive obligasjonslån for SpareBank 1 Helgeland og Helgeland Boligkreditt.


SpareBank 1 Helgeland

ISIN  Ticker Term Type Interest Rate
NO 0010778780 HELG41 PRO 2016/perpetual
AT1 Floating
NO 0010831019 HELG48 PRO  2018/2028 Subordinated Floating
NO 0010820723 HELG47 PRO 2018/2028 Subordinated Floating
NO 0011013104 HELG52 PRO 2021/2026 Senior Fixed
NO 0010890973 HELG51 PRO 2020/2025 Senior Floating
NO 0010843279 HELG50 PRO 2019/2024 Senior Fixed
NO 0010806672 HELG44 PRO 2017/2023 Senior Fixed
NO 0010813934 HELG46 PRO 2018/2023 Senior Floating
NO 0010793003 HELG43 PRO 2017/2022 Senior Fixed
NO 0010781255 HELG42 PRO 2016/2022 Senior Floating
NO 0010835648 HELG49 PRO 2018/2021 Senior Floating

Helgeland Boligkreditt

ISIN  Ticker Term Extendible Type Interest Rate
NO 0010867864 HEBK28 PRO 2019/2029
2030 Covered Fixed
NO 0010865652 HEBK27 PRO 2019/2025 2026 Covered Floating
NO 0010859986  HEBK26 PRO 2019/2025 2026 Covered Floating
NO 0010847080   HEBK25 PRO 2019/2024 2025 Covered Floating
NO 0010839434 HEBK24 PRO 2018/2024 2025 Covered Floating
NO 0010831290 HEBK23 PRO 2018/2024 2025 Covered Floating
NO 0010826415 HEBK22 PRO 2018/2023 2024 Covered Floating
NO 0010819568 HEBK21 PRO 2018/2023 2024 Covered Floating
NO 0010785843 HEBK18 PRO 2018/2023 2024 Covered Floating
NO 0010935471 HEBK29 PRO 2021/2022 2023 Covered Floating
NO 0010804008 HEBK19 PRO 2017/2022 2023 Covered Floating
NO 0010769920 HEBK16 PRO 2016/2022 2023 Covered Floating
NO 0010810278 HEBK20 PRO 2017/2022 2023 Covered Floating
NO 0010724065 HEBK12 PRO 2014/2021 2022 Covered Floating