Mer drivkraft til Helgeland!

Et Helgeland uten de frivillige er et fattigere
Helgeland. De har krefter til å dra lasset i hverdagen, mens Lokalbanken er den største støttespilleren majoriteten av lag og foreninger på hele Helgeland henter sin drivkraft fra.   

Lokalbanken på Helgeland

Som Lokalbanken på Helgeland skal vi være den støttespilleren - en drivkraft for vekst i regionen. Det innebærer blant annet at vi gir av vårt overskudd til lag, foreninger, klubber og organisasjoner, som igjen kan skape et godt og variert tilbud – spesielt for unge helgelendinger.  

Og det funker. I tillegg til å skape glede, samhold og trivsel i store og små lokalsamfunn på Helgeland, har vi også fått en rekke unge og lovende helgelandsambassadører innen idrett og kultur. De drar ut i verden, og de kommer tilbake. De gir av sin kunnskap til kommende utøvere og bidrar til entusiasme og samhold i klubbene.

De fleste av ungene våre vil ikke stå øverst på seierspallen, men mange vil oppleve mestring, samhold og utvikle sider ved seg selv og sitt lokalmiljø. Alt dette er det vi verdsetter mest av alt. Og vi jobber med bredden fordi det betyr mest, men er også veldig bevisst at det er bredden som skaper toppene.  

Video placeholder image

160 år med drivkraft 

15. mars 2021 tok vi steget fra Helgeland SpareBank til SpareBank 1 Helgeland, og startet et nytt kapittel i vår 160 år lange bankhistorie på Helgeland. 18. oktober 2021 tar vi neste steg: Da kommer også rådgiverne og kundene fra SpareBank 1 Nord-Norge avd. Helgeland inn i nybanken. Det gjør oss til en sterkere og bedre bank. Vi vil kunne levere på kundenes forventninger på en raskere måte og på flere ulike måter, ut fra hva som passer den enkelte best.  

En visjon som inspirerer 

Som sparebank i regionen i over 160 år, har vi fulgt visjonen vår: Å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Og det skal vi fortsette med i 160 år til – med enda mer overskudd å gi tilbake til Helgeland. For en større og sterkere Lokalbank betyr nettopp det: mer overskudd til samfunnsutbytte på Helgeland. 

Men hvordan kan vi sikre nye 160 år som drivkraft for vekst på Helgeland – og bare Helgeland? Jo, det skal vi sikre gjennom lokalt eierskap og lokal styring. 

 

En sterk Lokalbank på og for Helgeland

At hovedkontorene til regionens arbeidsplasser ligger på Helgeland, er avgjørende for vekst og utvikling i regionen. SpareBank 1 Helgeland står for en verdiskaping på 200 millioner hvert eneste år og finansierer alt fra små drømmer til store bedriftsinvesteringer.  

Det er stor aktivitet med mange spennende prosjekter på Helgeland for tiden. Regionen trenger en sterk lokalbank –en lokalbank som fortsatt skal være en drivkraft for samarbeid, kunnskap og vekst på hele Helgeland. 

 

Vi gir til mange ulike formål på Helgeland:

Idretts- og Kulturstipendet

Stipendordning for unge Idretts- og kulturtalent på Helgeland

Kompetansestipendet

Stipend til ansatte i bedrifter som fremmer kompetanseutvikling.

Drivkraftprisen

Mottakeren av prisen dedikerer pengene til et samfunnsnyttig formål.