SpareBank 1 Helgelands gavefond

SpareBank 1 Helgelands visjon er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. En stor del av bankens overskudd går derfor tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til idrett, kultur, kompetanse og bærekraft på Helgeland.

Slik søker du:

Forenklet skjemaFor deg som søker inntil 25.000 kr.

Standard skjemaFor deg som søker over 25.000 kr.

Behandlingstid vil variere ut fra størrelse og omfang på prosjektet. 

Slik beregnes støtten fra gavefondet

SpareBank 1 Helgelands visjon er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. En stor del av bankens overskudd går derfor tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til idrett, kultur, kompetanse og bærekraft på Helgeland, der barn og unge er prioritert. Sammen skaper vi bolyst og et bærekraftig Helgeland. 

Gavemidler gis som utviklingsstøtte, arrangementsstøtte samfunnsstøtte eller en kombinasjon av disse. Du kan også søke bankens Gavefond om gavestøtte til innkjøp av utstyr, både innenfor idrettsformål, kulturformål og andre samfunnsnyttige formål.

 

Utviklingsstøtte

Utviklingsstøtten skal bidra til å gi gode fritidstilbud til barn og unge i lokalmiljøet, skape trivsel og bolyst i lokalsamfunnet, eller til de som vil gi det lille ekstra for å videreutvikle klubben/ foreningen mot høyere ambisjoner og et utvidet tilbud.

Arrangementsstøtte

Arrangementsstøtte gis til klubber, lag og foreninger innenfor idrett, kultur og kunnskap som arrangerer cuper, konserter eller andre arrangement som kommer mange til gode; både deltagere og publikummere. Dette er tiltak som bidrar til økt aktivitet, trivsel og gode opplevelser i lokalmiljøet.

Samfunnsstøtte

Samfunnsstøtte er et ekstra drivkraftsbeløp som gis til de som står på for noe som ikke alle andre gjør. Det kan være de som tar særskilt ansvar innen en klubb, et spesielt område eller bidrar til å bedre folkehelsen gjennom økt aktivitetstilbud ovenfor allmennheten, eller et mer bærekraftig lokalsamfunn.