SpareBank 1 Helgelands gavestiftelse

Deler av bankens overskudd går til SpareBank 1 Helgelands gavefond- og gavestiftelse. Begge institusjonene gir gaver til allmennyttige formål og har som mål å bidra til bolyst, trivsel og økt aktivitet på hele Helgeland. 

Vi satser på barn og unge

SpareBank 1 Helgeland bidrar til at lokalsamfunnet er et godt sted å bo og å drive næringsvirksomhet i og gir derfor av overskuddet til Sparebank 1 Helgelands Gavefond – og gavestiftelse. 

Det er de unge helgelendingene som skal skape vekst og drivkraft i framtidens Helgeland. Derfor er SpareBank 1 Helgeland spesielt opptatt av å gi støtte til ildsjeler som jobber for å skape en meningsfylt og innholdsrik oppvekst for unge helgelendinger på en bærekraftig måte. 

Gavestiftelsen gir midler til utviklingsprosjekter av en viss størrelse og med en viss varighet, mens gavefondet deler ut midler for å støtte aktiviteter i lag, foreninger og andre samfunnsformål som kan skape trivsel og bolyst på Helgeland. Målet med begge fondene er å gjøre Helgeland til et enda bedre sted å bo. 

Helgeland Sparebank ble SpareBank 1 Helgeland i 2021 og ble da en sterkere og bedre bank som generer større overskudd som går tilbake til samfunnet. 

 • Idrett og Kultur

  • tiltak for barn og unge
  • anlegg/utstyr/
   prestasjonsfremmende tiltak

  Næringsutvikling, forskning og utdanning

  • kompetansefremmende tiltak
  • nettverksbygging/
   nettverksutvikling
  • konferanser med format
  • innovasjon og forskning

  Infrastruktur (samferdsel/kommunikasjon)

  • tiltak som kan utløse krefter
  • signalprosjekter
  • tiltak med potensiale for nærings- og stedsutvikling

  Humanitære og sosiale formål

  • velferd og oppvekst
  • katastrofe- og nødhjelp
  • Prosjekter utenfor Helgeland
  • Offentlige institusjoner
  • Lovpålagte offentlige oppgaver eller ansvar
  • Prosjekter som er ferdigstilt før søknadsfristen
  • Utgifter til ordinær drift av organisasjoner (som f.eks. lønn eller husleie)
  • Næringsvirksomhet - AS (unntak er virksomhet tuftet på ideelt grunnlag). Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
  • Religiøse formål, det vil si forkynnende virksomhet
  • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet / sponsorrater
  • Parti- og interessepolitiske formål eller formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng
  • Bokutgivelser og dokumentasjonsmateriell, eksempelvis bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker m.m.
  • Restaurering, utbygging, oppgradering eller påbygging av ungdomshus, forsamlingshus og allaktivitetshus
  • Bygging, restaurering, oppgradering, vedlikehold eller påbygging av ulike typer kaier, flytebrygger, vanlige brygger eller gjestehavner
  • Utbedring, oppgradering eller utbygging av lekeplasser, fotballbaner og andre uteområder i regi av lokale velforeninger
  • Kortfattet beskrivelse av tiltaket – hvordan det er organisert og hvem som står bak
  • Målgruppe for prosjektet
  • Finansieringsplan – herunder om det søkes om midler også fra andre
  • Budsjett, kostnadsoverslag
  • Kontaktperson (navn, telefon, adresse, e-postadresse)

En drivkraft for vekst

De siste 10-15 årene har SpareBank 1 Helgelands gavefond og gavestiftelse bevilget over 200 millioner kroner til gode lokale prosjekter. Vi deler ut midler til idretts- og kulturformål, infrastrukturtiltak, humanitære og sosiale formål, samt til næringsutvikling, forskning og utdanning. Samtidig er vi også på banen med sponsormidler for at drivkrefter rundt omkring på Helgeland kan skape aktiveteter og spre vårt glade budskap om samarbeid, kunnskap og vekst. 

Gavestiftelsens styre

 • Hanne Nordgaard, Administrerende direktør SpareBank1 Helgeland (styreleder)
 • Dag-Hugo Heimstad, Direktør privat SpareBank1 Helgeland 
 • Anita Sommerseth, Lærer og gründer av firmaet «Naturlige Helgeland»
 • Hans-Marius Øverland, Informasjonskonsulent i NRK

Helgeland Sparebanks Gavestiftelse

Org.nr.: 996 008 126

Postadresse: Helgeland Sparebank, Postboks 68, 8601 Mo i Rana

Kontaktperson: Jørn Breivik, mobil: 994 10 137