SpareBank 1 Helgelands gavestiftelse

Banken har ulike verktøy for å være en drivkraft for vekst; gjennom våre kunder ved at vi ser muligheter her vi bor, og gjennom sponsing. I tillegg har vi et gavefond og en gavestiftelse som sikrer at bankens overskudd går tilbake til hele Helgeland. 

Vi satser på barn og unge

SpareBank 1 Helgeland sin forretningside er å være en lønnsom og ledende bank og bidra til å bygge framtidens Helgeland. Det er de unge helgelendingene som skal skape vekst og drivkraft i framtidens Helgeland. Derfor er SpareBank 1 Helgeland spesielt opptatt av å gi støtte til ildsjeler som jobber for å skape en meningsfylt og innholdsrik oppvekst for unge helgelendinger på en bærekraftig måte. 

Vi lever i et skjebnefelleskap – banken og helgelendingen. Når det går godt på Helgeland, går det godt for banken og det blir mer overskudd som kan brukes lokalt. Gavestiftelsen, gavefondet og sponsing en del av bankens verktøykasse for å skape utvikling, optimisme og vekst i bygder og byer på Helgeland. 

 • Idrett og Kultur

  • tiltak for barn og unge
  • anlegg/utstyr/
   prestasjonsfremmende tiltak

  Næringsutvikling, forskning og utdanning

  • kompetansefremmende tiltak
  • nettverksbygging/
   nettverksutvikling
  • konferanser med format
  • innovasjon og forskning

  Infrastruktur (samferdsel/kommunikasjon)

  • tiltak som kan utløse krefter
  • signalprosjekter
  • tiltak med potensiale for nærings- og stedsutvikling

  Humanitære og sosiale formål

  • velferd og oppvekst
  • katastrofe- og nødhjelp
  • Prosjekter utenfor Helgeland
  • Offentlige institusjoner
  • Lovpålagte offentlige oppgaver eller ansvar
  • Prosjekter som er ferdigstilt før søknadsfristen
  • Utgifter til ordinær drift av organisasjoner (som f.eks. lønn eller husleie)
  • Næringsvirksomhet - AS (unntak er virksomhet tuftet på ideelt grunnlag). Sosialt entreprenørskap kan støttes når formålet gir stor allmennytte uten gevinst for mottakeren.
  • Religiøse formål, det vil si forkynnende virksomhet
  • Formål som er naturlige sponsorobjekter for næringslivet / sponsorrater
  • Parti- og interessepolitiske formål eller formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng
  • Bokutgivelser og dokumentasjonsmateriell, eksempelvis bygdebøker, årbøker, jubileumsbøker m.m.
  • Restaurering, utbygging, oppgradering eller påbygging av ungdomshus, forsamlingshus og allaktivitetshus
  • Bygging, restaurering, oppgradering, vedlikehold eller påbygging av ulike typer kaier, flytebrygger, vanlige brygger eller gjestehavner
  • Utbedring, oppgradering eller utbygging av lekeplasser, fotballbaner og andre uteområder i regi av lokale velforeninger
  • Kortfattet beskrivelse av tiltaket – hvordan det er organisert og hvem som står bak
  • Målgruppe for prosjektet
  • Finansieringsplan – herunder om det søkes om midler også fra andre
  • Budsjett, kostnadsoverslag
  • Kontaktperson (navn, telefon, adresse, e-postadresse)

En drivkraft for vekst

De siste 10-15 årene har SpareBank 1 Helgelands gavefond og gavestiftelse bevilget over 200 millioner kroner til gode lokale prosjekter. Vi deler ut midler til idretts- og kulturformål, infrastrukturtiltak, humanitære og sosiale formål, samt til næringsutvikling, forskning og utdanning. Samtidig er vi også på banen med sponsormidler for at drivkrefter rundt omkring på Helgeland kan skape aktiveteter og spre vårt glade budskap om samarbeid, kunnskap og vekst. 

Gavestiftelsens styre

 • Thore Michalsen (styreleder)
 • Hanne Nordgaard, adm.direktør SpareBank 1 Helgeland
 • Dag-Hugo Heimstad, direktør privat SpareBank 1 Helgeland 
 • Leif Søfting, daglig leder Mosjøen og omegn næringsselskap
 • Hans-Marius Øverland, Informasjonskonsulent i NRK

Helgeland Sparebanks Gavestiftelse

Org.nr.: 996 008 126

Postadresse: Helgeland Sparebank, Postboks 68, 8601 Mo i Rana

Kontaktperson: Jørn Breivik, mobil: 994 10 137