Helgelandsløftet

SpareBank 1 Helgeland skal være en drivkraft for bærekraftig vekst, kompetanse og samarbeid. Fordi vi er en selvstendig og lokalt styrt bank kan vi gi drivkraftstøtte til samfunnsnyttige formål. Det er vårt løfte til Helgeland - og bare Helgeland.

Video placeholder image

Nyhet: Er du vår nye Helgelandsambassadør?

Vil du utvikle ditt talent eller prosjekt, og sette Helgeland på kartet? Lokalbanken leter etter unge talent mellom 15 og 30 år, som utmerker seg innen idrett, kultur, kunnskap, forskning, bærekraft eller samfunnsengasjement. 

Vi bidrar til et godt sted å bo og leve

Gjennom Helgelandsløftet sikrer vi både bolyst og blilyst på hele Helgeland.

Barn og unge er førsteprioritet

Helgelandsløftet skaper aktiviteter og møteplasser spesielt for barn og unge

Snakker sammen.

Helgeland – og bare Helgeland

Våre prioriterte områder er idrett, kultur, bærekraft og samfunnsutvikling.

Bærekraft illustrasjon sosial

 

Dette er Helgelandsløftet

Hva hadde vel Helgeland vært uten de mange ildsjelene, lagene, foreningene og drivkreftene som jobber for å gjøre regionen mer bærekraftig, og et enda bedre sted å bo og leve?

Helgelandsløftet er vårt bidrag og løfte om å bidra til dette arbeidet. Hvert år deler banken ut drivkraftstøtte til aktivteter og tiltak innen idrett, kompetanse, kultur og samfunnsutvikling, med spesiell fokus på det som treffer barn og unge i regionen.

Illustrasjon av jente og gutt som spiller fotball

Idrett

Sammen med andre drivkrefter på Helgeland kjemper vi ​mot utenforskap og for likestilling og inkludering. Idrett skal ikke være ekskluderende, og vi jobber hver dag for å gjøre tilbudene mer tilgjengelig for alle.  

Illustrasjon av kvinne som sitter og slapper av

Kultur

Kultur skaper bolyst og blilyst for både utøvere og deltagere. Lokalbanken bidrar til viktige møteplasser på tvers av genererasjoner, for eksempel gjennom festivaler, kulturskoler og arrangement. 

illustrasjon av kvinne som jobber på datamaskin

Kompetanse

For å skape vekst må vi utvikle og tiltrekke oss kompetanse til regionen.​ Det skal vi gjøre gjennom Helgelandsløftet, ved å stimulere til kompetansefremmende tiltak innen innovasjon, kunnskap og forskning.

Illustrasjon av mann som ser på mobil og er usikker

Samfunnsutvikling

God næringsutvikling og et mangfold av ​bedrifter og arbeidskraft er viktig for bærekraftig samfunnsutvikling.​ Lokalbanken skal bidra til å skape gode møteplasser, rekruttering og nettverksbygging på Helgeland. 

Video placeholder image

Sammen skaper vi gode aktiviteter og møteplasser

Som Lokalbanken på Helgeland skal vi være en drivkraft for vekst og utvikling, og vi lykkes best gjennom godt samarbeid med de mange frivillige drivkreftene. Sammen skaper vi gode aktiviteter og møteplasser - spesielt for barn og unge.

Kompetansestipendet

God næringsutvikling og et mangfold av ​bedrifter og arbeidskraft er viktig for bærekraftig samfunnsutvikling.​ Kompetansestipendet er et av flere tiltak som skal stimulere til kompetanseutvikling på Helgeland. Stipendet dels ut til kompetansefremmende tiltak innen innovasjon, kunnskap og forskning, og du må også være ansatt i en bedrift på Helgeland. 

Kompetansestipendet deles ut årlig under Drivkraftkonferansen