Søk Idretts- og Kulturstipendet

Ung, talentfull og full av driv? Idretts- og Kulturstipendet deles årlig ut til unge talenter mellom 15 og 22 år på Helgeland. Frist for å søke stipend for 2022 var 15. november. 

Hvem kan søke?

Stipendet gis til unge talent mellom 15 og 22 år, med bostedsadresse på Helgeland. Les mer her.

Om stipendet

Stipendet deles ut årlig på hele Helgeland, og er på kr 30.000,-

Vårt mål

Idretts- og Kulturstipendet skal bidra til å løfte og heie på unge talent på Helgeland. 

Om Idretts- og Kulturstipendet 

Lokalbanken leter etter unge talent som utmerker seg innen sin gren. Om du har et talent innen fotball, dans, maling, digital kunst, badminton, friidrett eller noe annet innen idrett og kultur, så kan du søke Idretts- og Kulturstipendet.

Frist for å søke stipendet i 2022 var 15. november.


Hvem kan søke? 

Idrettsstipendet deles ut til unge talent som har gjort seg bemerket med sine gode resultater innen sin idrett på nasjonalt plan. Idretten må være godkjent av Norges Idrettsforbund, eller være organisert innenfor DFS «Det frivillige skyttervesen».

Kulturstipendet deles ut til unge talent innen kunst og kultur som har fått kunstnerisk oppmerksomhet utenom det normale.  Stipend kan tildeles talenter innenfor alle kulturområder, som for eksempel: Kunst, musikk, dans, drama, film m.m.

Se alle kriteriene for Idretts- og Kulturstipendet

Stipendmottakere de siste tre årene

Vi har delt ut totalt 114 Idretts- og Kulturstipend siden 2011, til en samlet verdi på over 3 420 000 kroner. Her er noen av mottakerne:


Vedtekter for Idrettsstipendet

  • Navnet på stipendet er: SpareBank 1 Helgelands Idrettsstipend.
  • Stipend skal tildeles ungdom som driver idrett godkjent av Norges Idrettsforbund, men idretter som f.eks. skyting – organisert innenfor DFS «Det frivillige skyttervesen» faller også innenfor våre tildelingskriterier. Stipend skal tildeles ungdom som har gjort seg bemerket på nasjonalt plan med gode plasseringer
  • Det er et krav at søkeren har gode holdninger, er initiativrik og viser utholdenhet og treningsiver
  • Det er styret i SpareBank 1 Helgelands Gavestiftelse som tildeler idrettsstipendet
  • Idrettsstipendet er på kr. 30.000,- og kan bare tildeles samme person en gang

Vedtekter for Kulturstipendet

  • Navnet på stipendet er SpareBank 1 Helgelands Kulturstipend
  • Stipend kan tildeles talenter innenfor alle kulturområder, som for eksempel: Kunst, musikk, dans, drama, film m.m.
  • Stipend skal tildeles ungdom som har vist talent og målbevisst atferd, og som over tid har fått kunstnerisk oppmerksomhet utenom det normale.
  • Det er styret i SpareBank 1 Helgelands Gavestiftelse som tildeler kulturstipendet
  • Kulturstipendet er på kr. 30.000,- og kan bare tildeles samme person en gang