Idretts- og Kulturstipendet

Ung, talentfull og full av driv? Idretts- og Kulturstipendet deles årlig ut til unge talenter mellom 15 og 22 år på Helgeland.

Søknadsfrist flyttes til 31. mars 2022

Koronatiden har bidratt til svært mange endringer for oss
alle. Blant annet har ikke idrettsungdom fått lov til å konkurrere med hverandre på nesten et og et halvt år. Kulturlivet har mer eller mindre ligget nede og unge kulturtalent har ikke fått anledning til å vise sitt talent på samme måte som i et normalår.

Vi har derfor vedtatt å flytte søknadsfristen for Idretts- og Kulturstipend for 2021 til 31. mars 2022, samtidig som vi opprettholder søknadsfrist for 2022-stipendet: 30. november 2022

Hvem kan søke?

Stipendet gis til unge talent mellom 15 og 22 år, med bostedsadresse på Helgeland.

Om stipendet

Stipendet deles ut årlig på hele Helgeland, og er på kr 30.000,-

Vårt mål

Idretts- og Kulturstipendet skal bidra til å løfte og heie på unge talent på Helgeland. 

Vedtekter for Idrettsstipendet

  • Navnet på stipendet er: Helgeland Sparebanks Idrettsstipend
  • Stipend skal tildeles ungdom som driver idrett godkjent av Norges Idrettsforbund, men idretter som f.eks. skyting – organisert innenfor DFS «Det frivillige skyttervesen» faller også innenfor våre tildelingskriterier.Stipend skal tildeles ungdom som har gjort seg bemerket på nasjonalt plan med gode plasseringer
  • Det er et krav at søkeren har gode holdninger, er initiativrik og viser utholdenhet og treningsiver
  • Det er styret i Helgeland Sparebanks Gavestiftelse som tildeler idrettsstipendet
  • Idrettsstipendet er på kr. 30.000,- og kan bare tildeles samme person en gang

Vedtekter for Kulturstipendet

  • Navnet på stipendet er Helgeland Sparebanks Kulturstipend
  • Stipend kan tildeles talenter innenfor alle kulturområder, som for eksempel: Kunst, musikk, dans, drama, film m.m.
  • Stipend skal tildeles ungdom som har vist talent og målbevisst atferd, og som over tid har fått kunstnerisk oppmerksomhet utenom det normale.
  • Det er styret i Helgeland Sparebanks Gavestiftelse som tildeler kulturstipendet
  • Kulturstipendet er på kr. 30.000,- og kan bare tildeles samme person en gang