Idretts- og Kulturstipendet

Ung, talentfull og full av driv? Idretts- og Kulturstipendet deles årlig ut til unge talenter mellom 15 og 22 år på Helgeland.

Rekordmange søkere til idretts- og Kulturstipendet

I over 10 år har Lokalbanken delt ut idretts- og kulturstipend til unge talenter på Helgeland. I jubileumsåret 2019 var det bredde og mangfold blant søkerne og hele 690 000 kroner ble delt ut til mottakere fra hele Helgeland. Du kan legge inn din søknad om idretts- og Kulturstipendet fra SpareBank 1 Helgeland hele året, og tildelingen skjer like før årslutt hvert år. 

 

Hvem kan søke?

Stipendet gis til unge talent mellom 15 og 22 år, med bostedsadresse på Helgeland.

Om stipendet

Stipendet deles ut årlig på hele Helgeland, og er på kr 30.000,-

Vårt mål

Idretts- og Kulturstipendet skal bidra til å løfte og heie på unge talent på Helgeland. 

Vedtekter for Idrettsstipendet

  • Navnet på stipendet er: Helgeland Sparebanks Idrettsstipend
  • Stipend skal tildeles ungdom som driver idrett godkjent av Norges Idrettsforbund, men idretter som f.eks. skyting – organisert innenfor DFS «Det frivillige skyttervesen» faller også innenfor våre tildelingskriterier.Stipend skal tildeles ungdom som har gjort seg bemerket på nasjonalt plan med gode plasseringer
  • Det er et krav at søkeren har gode holdninger, er initiativrik og viser utholdenhet og treningsiver
  • Det er styret i Helgeland Sparebanks Gavestiftelse som tildeler idrettsstipendet
  • Idrettsstipendet er på kr. 30.000,- og kan bare tildeles samme person en gang

Vedtekter for Kulturstipendet

  • Navnet på stipendet er Helgeland Sparebanks Kulturstipend
  • Stipend kan tildeles talenter innenfor alle kulturområder, som for eksempel: Kunst, musikk, dans, drama, film m.m.
  • Stipend skal tildeles ungdom som har vist talent og målbevisst atferd, og som over tid har fått kunstnerisk oppmerksomhet utenom det normale.
  • Det er styret i Helgeland Sparebanks Gavestiftelse som tildeler kulturstipendet
  • Kulturstipendet er på kr. 30.000,- og kan bare tildeles samme person en gang