Mottakere av Idretts- og Kulturstipendet 2019

Stipendmottakere i Mo i Rana

Øverst f.v.: Nicklas Sundsvåg, fotball; Sunniva Solhaug Rognan, dans; Marius Skevik Westgaard, karate. 

Nederst f.v.: Oda Leiråmo, kombinert; Kaja Helene Remmen, skyting.

Stipendmottaker i Brønnøysund 

Iselin Evensen, friidrett.

Stipendmottakere i Sandnessjøen

F.v.: Emilija Lorina Kibalcica, friidrett: Nora Brandsnes Pedersen, friidrett.

Stipendmottakere i Mosjøen

F.v.: Martine Grolid, dans; Emilie Lawrence Hagen, dans; Peter Skrabak, squash.