Kompetansestipendet

Er du en ansatt i en bedrift som fremmer entreprenørskap, skaperevne og kompetanseutvikling? Da kan du søke på Lokalbankens kompetansestipend. 

 

OBS: Søknadsfrist for Kompetansestipendet var 15. august 2021. Vi åpner for nye søknader i 2022. 

En drivkraft for kompetanse

Vi er avhengige av et sterkt og godt næringsliv for å få vekst og utvikling i regionen. Kompetansestipendet er en synliggjøring av dette og en motivasjon til både ansatte og bedrifter på hele Helgeland.

Kandidater for kompetansestipendet er ansatte og bedrifter som satser på fagutdanning, høyere utdanning og forskning. Du må også ønske å delta eller skape arenaer for samhandling og kompetansedeling. Søkerne på kompetansestipendet er ansatte og bedrifter som gjør noe ekstra for å utvikle, engasjere og utgjøre en forskjell i vårt lokalsamfunn, for seg selv og sin bedrift. 

Hvem kan søke?

Vi ser etter ansatte i bedrifter som er lærevillig, på søken etter ny kompetanse, og som kan utvikle seg videre med riktig støtte fra sin bedrift.

Om stipendet

Kompetansestipendet er på kr 30.000,- samt en oppmerksomhet. Bedrifter eller ansatte som satser på kompetanseutvikling på Helgeland.

Vårt mål

Vi ønsker å heie fram kompetanseutvikling på Helgeland, og legger vekt på at kompetansestipendet skal være et bidrag til dette.

Kompetansestipendet 2021

Kompetansestipendet deles ut årlig under Drivkraftkonferansen. Silje Straum i Norconsult ble tildelt kompetansestipendet i 2021. Søknadsvinduet åpnes på nytt nærmere årets Drivkraftkonferanse. 

 

 

Kriterier for å motta stipendet

  • Banken velger ut aktuelle kandidater blant søkere som har sendt søknad via søknad
  • Prosjektet eller tiltaket har verdi over tid støtten gis til prosjekter som har betydelig egeninnsats og støtte fra egen arbeidsplass/og eller annen finansiering
  • Prosjektet skal ha et klart definert mål om kompetanseutvikling som kommer den enkelte og bedriften til gode.
  • Prosjektet har en slik allmennytte at det også kommer til nytte for Helgeland som region.
  • Oliver Johannessen i Nargtind AS

    2020