Samfunnsengasjement

Kompetansestipendet

Kompetansestipendet skal løfte ansatte og bedrifter som fremmer entreprenørskap, skaperevne og kompetanseutvikling.

 

En drivkraft for kompetanse

For å skape vekst og utvikling i regionen trenger vi et sterkt og godt næringsliv. Kompetansestipendet er en synliggjøring av dette og en motivasjon til både ansatte og bedrifter på Helgeland.

Kompetansestipendet gis til ansatte og bedrifter som gjør noe ekstra for å utvikle, engasjere og utgjøre en forskjell i vårt lokalsamfunn. Både for seg selv og for bedriften. Søkeren må satse på fagutdanning, høyere utdanning og forskning, og du må også ønske å delta eller skape arenaer for samhandling og kompetansedeling. 

Utdeling av kompetansestipendet under Drivkraftkonferansen

Kompetansestipendet deles ut årlig under Drivkraftkonferansen. Fikk du ikke med deg utdelingen av årets kompetansestipendet under Drivkraftkonferansen 2022, kan du se den på streaming. 

Hvem kan søke?

Vi ser etter ansatte i bedrifter som er lærevillig, på søken etter ny kompetanse, og som kan utvikle seg videre med riktig støtte fra sin bedrift.

Om stipendet

Kompetansestipendet er på kr 30.000,- samt en oppmerksomhet. Bedrifter eller ansatte som satser på kompetanseutvikling på Helgeland.

Vårt mål

Vi ønsker å heie fram kompetanseutvikling på Helgeland, og legger vekt på at kompetansestipendet skal være et bidrag til dette.

Fikk stipend for bærekraftig kompetanse

Lokalbanken støtter og heier på bedrifter som satser på kompetanseheving og bærekraftige løsninger. I 2022 ble Kompetansestipendet delt ut til helgelandsbedriften PTG Helgeland. Høsten 2022 skal de sende flere av sine ansatte på kurs, for å bidra sterkere til det grønne skiftet. 

 

 

 • PTG Helgeland

  2022

  Silje Straum i Norconsult AS

  2021

  Oliver Johannessen i Nargtind AS

  2020

 

Kriterier for å motta stipendet

 • Banken velger ut aktuelle kandidater blant søkere som har sendt søknad via søknad
 • Prosjektet eller tiltaket har verdi over tid støtten gis til prosjekter som har betydelig egeninnsats og støtte fra egen arbeidsplass/og eller annen finansiering
 • Prosjektet skal ha et klart definert mål om kompetanseutvikling som kommer den enkelte og bedriften til gode.
 • Prosjektet har en slik allmennytte at det også kommer til nytte for Helgeland som region.