Søk om gave eller sponsormidler

Her kan du søke om gavetildeling fra banken, sponsoravtale eller sponsorartikler. 

Sponsormidler til lag eller foreninger

Vi sponser bredt på Helgeland, og med særlig fokus på å sikre unge helgelendinger gode tilbud og fritidsaktiviteter både innen idrett, kultur og kunnskap. Sponsormidler deles ut til lag og foreninger som jobber for trivsel og bolyst i lokalsamfunnet. Jobber du langsiktig med aktiviteter i ditt nærmiljø, kan du søke om sponsormidler. 

Behandlingstid vil variere ut fra størrelse og omfang på prosjektet. 

Gavemidler til allmennyttige formål

Gavemidlene kommer fra bankens overskudd, og deles ut via Gavestiftelsen eller Gavefondet. Vi deler ut midler til idretts- og kulturformål, infrastrukturtiltak, humanitære og sosiale formål, samt til næringsutvikling, forskning og utdanning. Skal du arrangere noe som kommer mange til gode? Da kan du søke om gavemidler. 

Behandlingstid vil variere ut fra størrelse og omfang på prosjektet. 

Hvor kommer pengene fra?

SpareBank 1 Helgeland gir tilbake av sitt overskudd til lokalsamfunnet i form av gaver og sponsormidler. Vårt mål som Lokalbanken på Helgeland er å

  • støtte, lag, foreninger og andre gode samfunnsformål som bidrar til å gjøre Helgeland til et enda bedre sted å bo og leve.
  • bidra til å utvikle Helgeland gjennom for eksempel næringsutvikling, idretts- og kulturtiltak eller forskning og utdanning. 
  • skape drivkraft for vekst, samarbeid og kompetanse på Helgeland

Pengene deles ut som sponsormidler, eller som gaver gjennom SpareBank 1 Helgelands Gavestiftelse og Gavefond. 

 

Bankens Gavestiftelse

Gavestiftelsen skal gi drivkraft til ildsjelene i kulturlivet og idretten, og til alle entusiastene som bruker tid og krefter på å skape en meningsfylt og innholdsrik oppvekst for de unge. Gavestiftelsen gir midler til utviklingsprosjekter av en viss størrelse og med en viss varighet, med mål om å gjøre Helgeland til et enda bedre sted å bo. 

Bankens Gavefond

Gavefondet er en del av bankens virkemidler for å skape utvikling, optimisme og vekst i lokalsamfunnene på Helgeland. Gavefondet deler ut midler for å støtte aktiviteter i lag, foreninger og andre samfunnsformål som kan skape trivsel og bolyst på Helgeland. 

Hva kan jeg søke om?

Gaver er gjerne engangsbeløp som gis uten krav om videre gjenytelser fra mottakeren. Det kan for eksempel være en forestilling, utvikling av turområder o.l.

Sponsoravtaler er gjerne mer langvarige avtaler som krever gjenytelser fra mottakeren. Det kan for eksempel være samarbeidsavtaler med idrettslag eller årlige arrangement som festivaler o.l.

I mange tilfeller kan du få både gave og spons. Derfor er det ikke så farlig hvilken søknad du velger. Vi sørger for at din søknad havner på rett plass. 

Utstyr og profilering

Kontakt designer ved spørsmål om sponsorartikler og profilering

Tina Endresen
Designer
910 02 900

Har du spørsmål om sponsing?

Alle søknader om sponsing og gaver sendes digitalt. Logo finner du her. Er du samarbeidspartner, og trenger materiell til et arrangement, kontakt de lokale banksjefene:

Kristian Wold Arnøy
Banksjef privat, Brønnøysund
908 47 475
Rolf Einar Jensen
Banksjef privat, Mo i Rana
957 54 251
Svein Hansen
Banksjef privat, Mosjøen
908 64 137
Roar Myrstad
Banksjef privat, Sandnessjøen
906 59 617

Kontakt markeds- og kommunikasjonssjef ved spørsmål om større sponsoravtaler. 

Majken Hauknes
Markeds- og kommunikasjonssjef
959 64 171