Søk om drivkraftstøtte

Her kan du søke om gavetildeling fra Lokalbanken, sponsoravtale eller sponsorartikler. 

Vi satser på fremtidens helgelendinger

Vi gir drivkraftmidler til hele Helgeland, med særlig fokus på å sikre at unge helgelendinger har gode tilbud og fritidsaktiviteter både innen idrett, kultur, kunnskap og bærekraft. Vi gir støtte til lag og foreninger som jobber for trivsel og bolyst på Helgeland.

Jobber du langsiktig med aktiviteter i ditt nærmiljø, kan du søke om drivkraftmidler, slik at dere får gjort den viktige jobben i hvert lokalsamfunn på Helgeland.

Slik søker du:

Forenklet skjemaFor deg som søker inntil 25.000 kr.

Standard skjemaFor deg som søker over 25.000 kr.

Behandlingstid vil variere ut fra størrelse og omfang på prosjektet. 

Dette kan du søke om støtte til

Vi er en drivkraft for vekst på Helgeland gjennom både sponsing og vårt samfunnsutbytte. Det er Helgeland som er vårt markedsområde og derfor går store deler av bankens overskudd tilbake til lokalsamfunnene på Helgeland i form av samfunnsutbytte gjennom våre mange gavetildelinger.

Hvert år bidrar vi til store og små formål som gjør Helgeland bedre og mer bærekraftig. 

Drivkraftstøtten kan gis som sponsorstøtte, utviklingsstøtte, arrangementsstøtte, samfunnsstøtte eller en kombinasjon av disse. Du kan også søke bankens Gavefond om gavestøtte til innkjøp av utstyr, både innenfor idrettsformål, kulturformål og andre samfunnsnyttige formål.

 

Sponsorstøtte

Sponsorstøtte gis til samarbeidspartnere som jobber for og brenner for vår visjon: Å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Gjennom sponsoravtalen spiller vi hverandre gode. Det innebærer blant annet at banken setter krav til profilering og samarbeid om gitte aktiviteter.

Utviklingsstøtte

Utviklingsstøtten skal bidra til å gi gode fritidstilbud til barn og unge i lokalmiljøet, skape trivsel og bolyst i lokalsamfunnet, eller til de som vil gi det lille ekstra for å videreutvikle klubben/ foreningen mot høyere ambisjoner og et utvidet tilbud.

Arrangementsstøtte

Arrangementsstøtte gis til klubber, lag og foreninger innenfor idrett, kultur og kunnskap som arrangerer cuper, konserter eller andre arrangement som kommer mange til gode; både deltagere og publikummere. Dette er tiltak som bidrar til økt aktivitet, trivsel og gode opplevelser i lokalmiljøet.

Samfunnsstøtte

Samfunnsstøtte er et ekstra drivkraftsbeløp som gis til de som står på for noe som ikke alle andre gjør. Det kan være de som tar særskilt ansvar innen en klubb, et spesielt område eller bidrar til å bedre folkehelsen gjennom økt aktivitetstilbud ovenfor allmennheten, eller et mer bærekraftig lokalsamfunn.

Hvor kommer pengene fra?

SpareBank 1 Helgelands visjon er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. En stor del av bankens overskudd går derfor tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til idrett, kultur, kompetanse og bærekraft på Helgeland, der barn og unge er prioritert.

I tillegg forsterker bankens sponsormidler ytterligere drivkraften til samarbeidspartnere og får fram verdien av en lokalt eid bank for kunder og samfunn.  Sammen skaper vi bolyst og et bærekraftig Helgeland.

 

Bankens Gavefond og gavestiftelse

Bankens gavefond og gavestiftelse skal gi drivkraft til ildsjelene i kulturlivet og idretten, og til alle entusiastene som bruker tid og krefter på å skape en meningsfylt og innholdsrik oppvekst for de unge. Gavestiftelsen gir midler til utviklingsprosjekter av en viss størrelse og med en viss varighet, med mål om å gjøre Helgeland til et enda bedre sted å bo. 

Utstyr og profilering

Kontakt designer ved spørsmål om sponsorartikler og profilering

Tina Endresen
Designer
910 02 900

Har du spørsmål om sponsing?

Alle søknader om sponsing og gaver sendes digitalt. Logo finner du her. Er du samarbeidspartner, og trenger materiell til et arrangement, kontakt de lokale banksjefene:

Kristian Wold Arnøy
Banksjef privat, Brønnøysund
908 47 475
Anne-Kine Dahlen Bustnes
Banksjef privat, Mo i Rana
957 54 117
Svein Hansen
Banksjef privat, Mosjøen og Sandnessjøen
908 64 137

Kontakt markeds- og kommunikasjonssjef ved spørsmål om større sponsoravtaler. 

Majken Hauknes
Markeds- og kommunikasjonssjef
959 64 171