En drivkraft for Helgeland

Vi er en lokalt eid bank som er til for kundene og lokalsamfunnene på Helgeland. Vi støtter ulike drivkrefter på Helgeland på ulike måter gjennom sponsing, gaver, prisutdelinger og stipend på en bærekraftig måte. 

Søk om støtte

SpareBank 1 Helgeland er en lokal eid sparebank som har flere måter å gi tilbake til samfunnet på. Vi sponser bredt på hele Helgeland til idrett- kultur og samfunnsliv. Barn og unge er førsteprioritet, og vi skal også bidra til en bærekraftig utvikling.

I tillegg gir vi tilbake store deler av bankens overskudd hvert år i form av gaver til allmennyttige og samfunnsnyttige formål. Det er slik vi kan være en drivkraft for vekst. 

Har du et prosjekt, arrangement eller andre allmennyttige formål du vil sette ut i live eller ønsker du sponsing av de samme aktivitetene? Send oss gjerne en søknad, så finner vi ut hvordan din drivkraft kan få ekstra fart. 

Søk om Idretts- og Kulturstipend

Et stipent på 30 000 kroner som deles ut årlig ut til et knippe unge, talentfulle helgelendinger. Kandidatene for stipendet må være mellom 15 og 22 år, og ha bostedsadresse på Helgeland. 

Vi åpner for nye søknader høsten 2021.

Søk om Kompetansestipend

Bankens Kompetansestipend deles ut årlig til ansatte og bedrifter som utvikler arenaer for samhandling og kompetansedeling, og som styrker høyere utdanning og forskning på helgeland. 

Vi åpner for nye søknader våren 2021.