Hus, hytte og innbo

Hos oss får du gode forsikringer for hus, hytte, innbo, reise og verdisaker.

Husforsikring

Velg mellom standard og utvidet dekning. Med vår husforsikring får du en god forsikring som inkluderer fullverdigaranti og mye mer. 

Hytteforsikring

Samme gode forsikring som for hus. Velger du en utvidet dekning er du også forsikret mot skade som følge av vanninntrenging gjennom tak og vegg.

Innboforsikring

Du får en forsikring som dekker mye. Vår innboforsikring er også best på pris. I flere forbrukertester er Frende gjennomgående billigst blant forsikringsselskapene.

Forsikre verdigjenstander

Har du gjenstander som er ekstra verdifulle? En verdigjenstandsforsikring dekker nesten alle typer skader eller tap av eiendeler av høy verdi, både hjemme og på reise.