Liv og helse

Personforsikringer sikrer deg og familien din økonomisk trygghet hvis helsen skulle svikte.

Personforsikring

Hva skjer med økonomien dersom noe skulle hende med deg selv eller noen av dine nærmeste?

Personforsikring er en forsikring som kommer til utbetaling ved uførhet, død eller kritisk sykdom. Utbetalingen kan brukes til å dekke nødvendige utgifter til omstilling og sletting av gjeld i banken eller hos andre långivere.

Barne- og ungdomsforsikring

Dekker både sykdom og ulykke. I tillegg er barnet også forsikret mot fremtidig arbeidsuførhet.