Hva skjer med forsikringen på kortet mitt? 

Reiseforsikringen tilknyttet ditt Helgeland Gull opphører fra 31. august 2021. Reiser som er bestilt og gjennomført før denne datoen er dekket og skader kan meldes til forsikringsselskapet som tidligere. Reiser bestilt med Helgeland Gull kortet, og som skal gjennomføres etter 31. august 2021, dekkes av reiseforsikringen i ditt nye SpareBank 1 Helgeland- kort.