• Saldoen blir automatisk overført til ditt nye Mastercard.