• Ditt gamle Helgeland Gull-kort slutter å virke 31. August 2021