Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt eller samboeravtale er en avtale mellom samboere som beskytter dere begge og bidra til at oppgjør ved et brudd blir enklere og rettferdig. Det er også viktig at avtalen sier noe om hva som skjer om en av partene dør. En samboerkontrakt inneholder områder som: 

  • Økonomisk ansvar og felles utgifter
  • Hvem som eier hva og fordeling av lån og gjeld
  • Hvordan fordeling skal gjøres ved et brudd eller dødsfall
  • Vurdering av bolig og hytte ved et samlivsbrudd

Slik lager dere en samboeravtale

  1. Logg deg inn og fyll ut feltene i malen for samboerkontrakt. Fyll ut feltene sammen, slik at dere begge vet hva avtalen inneholder og betyr. For å logge inn må du være kunde.
  2. Når kontrakten er ferdig utfylt, lastes dokumentet ned for signering.
  3. Trenger du advokathjelp og er kunde kan advokatene i Advokatfirmaet Legalis hjelpe deg. Du betaler ikke for den første halve timen, deretter har du reduserte priser dersom du trenger mer veiledning fra dem.

Gjør plass til kjærligheten
- skriv samboerkontrakt!

Det kiler i magen. Livet leker. Det er vanskelig å se for seg at forholdet ikke skal vare når dere skal flytte sammen og bli samboere . Tankene er på noe helt annet enn fordelinger av eiendeler hvis det blir brudd.  


Spørsmål om samboerskap og samboerkontrakt

Alle samboere trenger en samboerkontrakt. Et godt råd er å tenke gjennom hvordan inntekt brukes i samlivet, for eksempel om den ene betaler ned lån og den andre betaler for forbruksvarer som melk og brød. I tillegg til hvilke konsekvenser dette kan få. En samboerkontrakt vil kunne bidra til å forhindre konflikt ved et brudd, siden mye allerede er avklart.

Det viktigste er ofte å tenke ordentlig gjennom eierskap til boligen. For samboere det ikke noe felleseie, slik det er ved ekteskap. Hvis den ene eier boligen når dere blir samboere, er eierskapet slik også om det blir slutt mellom dere. Den som flyttet inn kan derfor stå på bar bakke etter et langvarig forhold, samtidig som boligprisene har økt i løpet av samboerskapet. Dette kan være dramatisk, og dere bør ta sikte på at begge får andel av bolig og verdistigning i markedet.

Du står ikke ansvarlig for din samboers gjeldsopptak, bortsett fra hvis du er medlåntaker eller kausjonist. Kreditorene kan derfor ikke gå etter din formue. Likevel kan din samboers økonomiske opptreden påvirke deg. Dersom dere eier bolig sammen, kan kreditorene gå etter hans andel av boligen, og dette kan medføre at dere må flytte. Det er derfor viktig med åpenhet i samboerskapet rundt gjeld.

Om dere vil være samboer eller gifte dere er noe dere må finne ut av selv. Rettslig har samboere nå fått noen bedre rettigheter når den ene dør, og har i mange tilfeller rett til en minstearv og begrenset uskifte. Vernet for gjenlevende ektefelle er likevel sterkere, og det samme gjelder ved skilsmisse.

Den største forskjellen er at ektefeller som utgangspunkt har felleseie med likedeling av all formue. For samboere finnes det ikke felleseie – her er utgangspunktet at man finner ut hvem som eier hver ting. Det kan gi en langt mer ujevn fordeling, og noen ganger med nokså urettferdig resultat. En god samboerkontrakt, eventuelt kombinert med gjensidig testament, kan løse mye.

Vi har utfordret Torstein Bae til et parti med Lyn-juss om samboerskap og økonomi

Se hans gode tips og råd for når dere bør skrive samboerkontrakt, hva dere bør ha med i den, og om det lønner seg å være gift eller samboer.  

Video placeholder image