mobil-ikon-pos

Svindelforsøk på SMS

Flere kunder har mottatt en SMS om at kontoen deres har blitt sperret. Meldingen kommer ikke fra oss, men fra svindlere.

Ikke la deg lure! 

SMiShing - Phishing via SMS

Skjemdump SMS-svindel SpareBank 1, januar 2021.

Fisking («Phishing») etter informasjon, slik som passord, kortinformasjon og personopplysninger, er en velkjent trussel som ofte foregår på e-post. Phishing via SMS, såkalt «SMiShing», blir stadig mer vanlig. Det er ofte slike svindelmeldinger inneholder en lenke til en nettside hvor svindlerne prøver å samle inn din private informasjon.

Denne gangen kom meldingen tilsynelatende fra avsenderen «SpareBank1», og inneholdt en lenke til et falskt nettsted. Svindlerne etterligner kommunikasjon du mottar fra banken til vanlig, for å lure deg til å oppgi sensitiv informasjon. I dette tilfellet går lenken til et falskt nettsted som prøver å lure til seg påloggingsinformasjonen din. Denne informasjonen kan svindlerne misbruke for å få tilgang til nettbanken din. 

Slik kan du unngå å bli svindlet:

 • Husk at banken din aldri vil spørre deg om å oppgi beskyttelsesverdig informasjon, som passord, brukernavn eller kortinformasjon via en SMS. Du skal aldri dele dine passord med noen. Ikke engang med de du kjenner! 
 • Stol aldri blindt på innhold i meldinger, selv om det ser ut til å komme fra banken din, eller noen du stoler på. Ikke klikk på mistenkelige lenker for å se hvor de fører.
 • Vær oppmerksom på språk og innhold i meldinger. Vær ekstra oppmerksom hvis avsenderen har et utenlandsk telefonnummer.
 • Sist, men ikke minst: ikke ring tilbake eller besvar tekstmeldingen. Det kan koste deg dyrt.

Les mer om SMS-svindel på nettvett.no


Hva gjør du hvis du har mottatt en falsk e-post eller SMS?

Slett e-posten eller SMS-en snarest, uten å trykke på lenken. Så lenge du følger dette rådet er du trygg, og du trenger ikke å ringe oss.

Du kan da risikere at du har fått virus på PC-en din. Da må du installere/gjenopprette alle programmer på nytt. Er du usikker på hvordan dette gjøres, bør du kontakte datakyndige, for eksempel der du kjøpte PC-en din, eller et firma som tilbyr teknisk støtte. Les mer om hvordan du blir kvitt skadelig programvare på nettvett.no.

Du må sperre kortet ditt så raskt som mulig. Sjekk kontoen din om det er belastet noe som du ikke er kjent med. Hvis det er tilfelle, sender du inn reklamasjon i mobilbanken eller nettbanken.

Unngå svindel av investeringer

Har du fått tilbud fra et ukjent selskap om enestående investeringsprosjekt – gjerne i aksjer, kryptovaluta, fond eller eiendom? Risikoen er stor for at dette er svindel.

Her er tegnene på at du bør takke nei:
 • Investeringen er svært vanskelig å forstå.
 • Dokumentasjonen er uklar.
 • Du forespeiles høy avkastning til lav risiko.
 • Løftene som gis muntlig er enda bedre enn i det skriftlige
  materialet.
 • Du blir anbefalt et aksjeselskap som ikke er notert på en
  børs (unoterte aksjer).
Tips!
 • Sjekk om selskapet har konsesjon. Alle selskap som yter investeringsråd er pålagt å ha dette.
 • Sjekk at bedriften er medlem i i Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Disse følger et felles regelverk og har strenge krav til kompetanse, holdninger og ferdigheter.

Les mer om svindel av investeringer på Finansportalen