Prisliste Privat

Prisliste for privatkunder i SpareBank 1 Helgeland.

Alle våre priser og renter er uendret etter overgangen til SpareBank 1 Helgeland.

BETALING

 • Pris

  Overføring mellom egne kontoer

  0 kr

  Nettgiro m/melding

  0 kr*/4 kr

  Nettgir med KID/efaktura

  0 kr*/2 kr

  Straksbetaling opptil kr. 5000,-

  0 kr

  Straksbetaling over kr. 5000,-

  65 kr

  Kvitteringsoblat

  25 kr

  Fast betaling med melding

  0 kr*/4 kr

  Rebestilling av kodebrikke

  150 kr

  Etablering av BankID

  0 kr

  Nettgiro med melding Honnørkonto

  3 kr

  Efaktura Honnørkonto

  0 kr

  Overføringen til utlandet 

  Se prisliste valuta

  *Kunder med tidligere Helgeland Aktiv eller Helgeland Total-konto har fri bruk av de fleste av våre elektroniske tjenester.

 • Pris

  Overføring mellom egne kontoer

  0 kr

  Straksbetaling beløp under kr 5 000.

  0 kr

  Straksbetaling beløp over kr 5 000.

  65 kr

  Pr. sms varsling

  3 kr

  Kvitteringsoblat

  25 kr

  Nettgiro m/ melding

  0 kr*/4 kr

  Nettgiro med KID/efaktura

  0 kr*/2 kr

  Fast betaling med melding

  0 kr*/4 kr

  Nettgiro med melding Honnørkonto

  3 kr

  Efaktura Honnørkonto

  0 kr

  Efaktura Honnørkonto

  0 kr

  *Kunder med tidligere Helgeland Aktiv eller Helgeland Total-konto har fri bruk av de fleste av våre elektroniske tjenester.

 • Telegiro

  4 kr

  Kvitteringsoblat

  25 kr

 • Per giro

  0 kr*/2 kr

  Per giro Honnør

  0 kr

  Melding om ikke utført oppdrag

  10 kr

  *Kunder med tidligere Helgeland Aktiv eller Helgeland Total-konto har fri bruk av de fleste av våre elektroniske tjenester.

 • Pr giro

  10 kr + porto

  Pr giro Honnør

  5 kr + porto

  Brevgiro porto u/20 gram

  20 kr

  Brevgiro porto 0/20 gram

  30 kr

  Feil eller mangler

  145 kr

  Kvitteringsliste

  15 kr

  Kvitteringsoblat 

  20 kr

 • Bankremisse/gavesjekk

  150 kr + porto

  Oppdrag utført av banken

  150 kr

  SMS-varsel

  2,5 kr

KORT

 • Årspris

  275 kr

  Pris på varekjøp i Norge

  0 kr / 2,50 kr

  Pris på varekjøp i utlandet

  0 kr / 2,50 kr

  Valutapåslag i utlandet

  2 %

  Uttak minibank Norge

  10 kr

  Uttak minibank utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + valutapåslag 2,0 %

 • Årspris

  Gratis

  Pris for varekjøp i Norge

  Gratis

  Pris for varekjøp i utlandet

  Gratis

  Valutapåslag i utlandet

  2 %

  Uttak i minibank i Norge

  Gratis

  Uttak i minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + valutapåslag 2,0 %

 • Årspris (med eller uten legitimasjon)

  Gratis

  Pris for varekjøp i Norge

  Gratis

  Pris for varekjøp i utlandet

  Gratis

  Valutapåslag i utlandet

  2 %

  Uttak i minibank i Norge

  Gratis

  Uttak i minibank i utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + valutapåslag 2,0 %

 • Årspris

  150 kr uten legitimasjon
  300 kr med legitimasjon

  Pris varekjøp i Norge

  0 kr / 2,50 kr

  Pris varekjøp utlandet

  0 kr / 2,50 kr

  Valutapåslag ved bruk i utlandet

  2 %

  Uttak minibank Norge

  10 kr

  Uttak minibank utlandet

  30 kr + 0,5 % av uttaksbeløp
  + valutapåslag 2,0 %

 • Årspris

  0 kr for barn opptil 18 år
  150 kr for voksne

  Pris varekjøp i Norge

  0 kr / 2,50 kr

  Pris varekjøp utlandet

  0 kr / 2,50 kr

  Valutapåslag ved bruk i utlandet

  2 %

 • Rebestilling kort

  100 kr

  Hastekort

  750 kr

  Sperring av kort p.g.a. eget misbruk

  100 kr

  Rebestilling Pinkode posten

  15 kr

  Rebestilling Pinkode nettbank

  5 kr

  Hente PIN i nett/mobilbank første gang

  0 kr

  Innskuddsautomat

  Personkunder    

  Bedrifter/ lag og foreninger


  0 kr
  100 kr

  Nødkontanter

  1300 kr

  Kansellering av bestilling av nødkontanter 

  400 kr

 • Ta ut kontanter i butikk 

  10 kr

  Sette inn kontanter i butikk

  0 kr

 • Helgeland Gull

  Se fullstendig prisliste på Entercard sine nettsider

  21,62 %

LÅN

 • Lån med pant i bolig

  Over 2 millioner kroner innenfor 75 % av boligens panteverdi

  Fra 2,05 % (eff. 2,15 %)

  Under 2 millioner kroner innenfor 75 % av boligens panteverdi

  Fra 2,30 % (eff. 2,49)

  Effektiv rente er beregnet for annuitetslån. Det er tatt hensyn til etableringsomk. kr. 5.000,- og månedlige terminomk. kr. 60,-. Se nedenfor for flere detaljer vedr. etablerings- og terminomk. Beste rente forutsetter helkundeforhold hos oss. Ut over dette fastsettes renten individuelt ut fra en vurdering av belåningsgrad, betjeningsevne og risiko.

  * Lånet må være kvalifisert til å ligge i bankens kredittforetak med sikkerhet innenfor 75% av boligens verdi.

 • Lån med pant i bolig

  innenfor 85% av panteverdi**

  Fra 1,70 % (eff. 1,79 %)

  Effektiv rente er beregnet for annuitetslån. Det er tatt hensyn til etableringsomk. kr. 3.000,- og månedlige terminomk. kr. 60,-. Se nedenfor for flere detaljer vedr. etablerings- og terminomk. Beste rente forutsetter helkundeforhold hos oss. Ut over dette fastsettes renten individuelt ut fra en vurdering av belåningsgrad, betjeningsevne og risiko.

  * Lånet må være kvalifisert til å ligge i bankens kredittforetak med sikkerhet innenfor 75% av boligens verdi.

  ** Forutsetter BSU-sparing og totalkundeforhold.

 • Lån med pant i bolig

  innenfor 85% av panteverdi**

  Fra 2,00 % (eff. 2,09 %)

  Effektiv rente er beregnet for annuitetslån. Det er tatt hensyn til etableringsomk. kr. 3.000,- og månedlige terminomk. kr. 60,-. Se nedenfor for flere detaljer vedr. etablerings- og terminomk. Beste rente forutsetter helkundeforhold hos oss. Ut over dette fastsettes renten individuelt ut fra en vurdering av belåningsgrad, betjeningsevne og risiko.

  * Lånet må være kvalifisert til å ligge i bankens kredittforetak med sikkerhet innenfor 75% av boligens verdi.

  ** Forutsetter BSU-sparing og totalkundeforhold.

 • Lån med pant i bolig

  over 2 mill.kr med pant innenfor 60% av boligens panteverdi*

  Fra 2,15 % (eff. 2,24 %)

  under 2 mill.kr med pant innenfor 60% av boligens panteverdi*

  Fra 2,40 % (eff. 2,58 %)

  Effektiv rente er beregnet for annuitetslån. Det er tatt hensyn til etableringsomk. kr. 5.000,- og månedlige terminomk. kr. 75,-. Se nedenfor for flere detaljer vedr. etablerings- og terminomk. Beste rente forutsetter helkundeforhold hos oss. Ut over dette fastsettes renten individuelt ut fra en vurdering av belåningsgrad, betjeningsevne og risiko.

 • Lån med pant i fritidseiendom

  over 2 mill. kr med pant innenfor 75% av eiendommens verdi

  Fra 2,95 % (eff. 3,07 %)

  under 2 mill. kr med pant innenfor 75% av eiendommens verdi

  Fra 3,30 % (eff. 3,51 %)

  Effektiv rente er beregnet for annuitetslån. Det er tatt hensyn til etableringsomk. kr. 5.000,- og månedlige terminomk. kr. 60,-. Se nedenfor for flere detaljer vedr. etablerings- og terminomk. Beste rente forutsetter helkundeforhold hos oss. Ut over dette fastsettes renten individuelt ut fra en vurdering av belåningsgrad, betjeningsevne og risiko.

 • Byggelån

  6,55 %

 • Fastrentelån med bindingstid 3 år

  2,20 % (eff. 2,31 %)

  Fastrentelån med bindingstid 5 år

  2,50 % (eff. 2,61 %)

  Effektiv rente ved 3 års binding 2,31%. Kr. 2.000.000,- over 25 år, kostnad 624.904 kr, totalt 2.624.904 kr.

  Renter og priseksempel er oppgitt for lån over 2.000.000. For lån under 2.000.000,- vil nominell rentesats være 0,25 % høyere.

 • Etablering av Boliglån for unge og Førstehjemslån

  min. kr 3 000,00

  Etablering av Boliglån

  min. kr 5 000,00

  Etablering av Byggelån

  min. kr 10 000,00

 • Fornyelse, belastning av konto u/melding

  Pris pr termin

  Ordinære lån, månedlig fornyelse

  kr 60,00

  Fleksilån, månedlig fornyelse

  kr 75,00

  Ordinære lån, kvartalsvis fornyelse

  kr 80,00

  Ordinære lån, halvårlig fornyelse

  kr 120,00

  Ordinære lån, årlig fornyelse

  Fornyelse, belastning av konto m/melding

  Pris pr termin

  Ordinære lån, månedlig fornyelse

  kr 75,00

  Ordinære lån, kvartalsvis fornyelse

  kr 110,00

  Ordinære lån, halvårlig fornyelse

  kr 150,00

  Ordinære lån, årlig fornyelse

  kr 190,00

  Fornyelse, betaling med giro

  Pris pr termin

  Ordinære lån, månedlig fornyelse

  kr 90,00

  Ordinære lån, kvartalsvis fornyelse

  kr 130,00

  Ordinære lån, halvårlig fornyelse

  kr 170,00

  Ordinære lån, årlig fornyelse

  kr 210,00

 • Pris pr endring

  Terminutsettelse

  min. kr 1 000,00

  Avdragsutsettelse

  min. kr 1 000,00

  Reduksjon av terminbeløp

  min. kr 1 000,00

  Endring av lånetype

  min. kr 1 000,00

  Endring av sikkerhet

  min. kr 1 250,00

  Endring av skyldnere

  min. kr 1 250,00

  Endring av forfall

  min. kr 1 000,00

SPARING

 • Brukskonto

  0,00 %

  Bruke (0-17 år)

  0,05 %*

  Bruke ung voksen

  0,00 %

  Bruke voksen

  0,00 %

  * Barnets brukskonto i Spink. Disponeres av den mindreårige.

 • Sparekonto

  0,15 % *

  * Satsene gjelder fra første krone. 12 frie uttak/overføringer pr. år + fjorårets rente. For uttak ut over dette trekkes 2 % av uttaksbeløpet.

 • Min sparekonto, Barnets sparekonto i Spink (disponeres av den mindreårige)

  1,10 %

  Spare ung, 0-17 år (disp. av verge)

  1,10 % *

  * 6 frie uttak/overføringer pr. år + fjorårets rente. For uttak ut over dette trekkes 2 % av uttaksbeløpet.

 • Drømmespar

  0,45 %*

  * Forutsetter fast, månedlig sparing, min. kr. 100, -maks. kr. 5.000,-. Enkeltinnskudd er ikke tillatt. Opphører månedlig sparing omgjøres kontoen til Sparekonto. 12 frie uttak /overføringer pr. år + fjorårets rente. For uttak ut over dette
  trekkes 2 % av uttaksbeløpet.

 • Boligsparing for ungdom

  2,80 %

  BSU ved fylte 34 år

  0,15 %

 • BSU 2.0

  2,80 %*

  BSU 2.0 over 34 år

  0,15 %

  * For kunder mellom 18 og 33 år som har BSU-konto hos oss. Uttaksregler og
  rentevilkår som for ordinær BSU-konto.

 • Depositumskonto

  0,10 %

  Selvbetjent etablering i nettbank/ mobilbank kr. 500,-

  Etablering kr. 1 000,-

 • Saldo 50.000 – 299.999

  12 mnd binding

  0,55 %

  24 mnd binding

  0,65 %

  Saldo 300.000 – 8.000.000

  12 mnd binding

  0,70 %

  24 mnd binding

  0,80 %

  Administrasjonsgebyr (ved uttak før utløpsdato): 2 %. Administrasjonsgebyret
  vil bli beregnet som debetrenter, der antall rentedager er lik antall dager til
  spareavtalens utløp.

  Ved brudd på fastrenteinnskuddsavtalen vil det påløpe et gebyr på 2 % der antall rentedager er lik antall dager til spareavtalens utløp.

 • Individuell pensjonskonto (IPA)

  0,25 %

AKSJEHANDEL OG VPS-TJENESTER

 • Årspris for beholdning mindre enn kr. 100.000,-

  Gratis

  Årspris for beholdning med verdi mellom kr. 100.000,- og 1 mill.kr.

  kr. 220,-

  Årspris for beholdning mellom 1 mill.kr. og 10 mill.kr.

  + kr. 75,- pr. påbegynt million

  Årspris for beholdning over 10 mill.kr.

  + kr. 25,- pr. påbegynt million

  Årsavgiften beregnes på grunnlag av samlet markedsverdi per 31.12 foregående år.

 • Registrering av frigivelse ved salg som ikke effektueres gjennom banken

  kr. 100,- pr. papir

  Overførsel av verdipapirer

  kr. 100,- pr. papir

  Flytting av totalbehandling til annen konto

  kr. 100,-

  Notering av rettigheter, pant i verdipapirbeholdning

  kr. 300,-

  Innmelding av handelsfullmakt (gjelder ikke Norne Securities)

  kr. 250,-

  Åpning av VPS-konto

  kr. 0,-

  Endring av kontoopplysninger VPS-konto

  kr. 0,-

  Kopi av siste årsoppgave / beholdningsoversikt

  kr. 0,-

  Kopi av tidligere års årsoppgave / beholdningsoversikt

  kr. 390,-

 • Kurtasje - standardsats

  0,5% min kr. 500,-

 • Kurtasje basis *

  0,05% min kr. 95,-

  Kurtasje bonus **

  0,05% min kr. 49,-

  OTC-aksjer

  0,50 % min kr. 500,-

  *) Kunde som handler opp til 20 handler i løpet av en måned klassifiseres som basiskunde. 

  **) Kunde som handler over 20 handler i løpet av en måned blir automatisk klassifisert som bonuskunde påfølgende måned.

 • 15 minutters forsinkelse

  kr. 0,-

  Realtidskurser 1 nivå

  kr. 12,50 (inkl. mva)

  Realtidskurs 5 nivå

  kr. 125,00 (inkl. mva)

  Realtidskurser 5 nivå profesjonell*

  kr. 350,00 (inkl. mva)

  *Med Profesjonell investor menes etter Oslo Børs sine retningslinjer alle kunder som ikke er registrert med personnummer. 

 • Sluttseddel på e-post *

  kr. 0,-

  *) Ved forsendelse i vanlig post belastes kr. 50,- pr. sluttseddel