• Du vil ikke få opp valget for Utsett betaling hvis du ikke får lønnen din inn på konto hos oss.