• Du kan slå av funksjonen eller slette klokkebetaling i appen som tilhører klokken. Klokken vil kreve pin hver 24. time og når den ikke registrerer puls. Dette forhindrer misbruk.