• Du aktiverer kortet ditt i butikken ved å bruke Chip og PIN første gangen du bruker det. Du kan også aktivere det i nett/mobilbanken.