• Det er en feil som gjør at de nye kortene våre ikke blir tokenisert og hentet inn i Vipps, under kontoer. Vår underleverandør jobber for å løse probblemet.

    Tokenisering av bankkkort er en teknikk som krypterer kortnummer om til et unikt digitalt kortnummer som kun brukes i den enheten kortet plasseres i, f.eks mobiltelefon. Du trenger ikke da det fysiske bankkortet for å betale med.