• Det er fordi det ligger to kortavtaler på deg. Årsaken til det kan være flere, men mest sannsynlig har du fått bestilt nytt kort og ikke rebestilt kortet en gang du har hatt behov for nytt kort.  Da har du to kortavtaler og når fornyelsen nå kom, ble det to kort. Du kan enkelt slette det ene kortet i nettbanken.