Må vogna være registrert?

Vogna må ikke være registrert, men den må ha vært eller være tildelt et registreringsnummer som vi kan etablere salgspantet på.