Jeg har takket ja til 1 måned gratis skadeforsikring, men vil si opp avtalen. Hva gjør jeg?

Flyttingen av skadeforsikringen din fra SpareBank 1 avhenger av når ditt nye forsikringsselskap sier de overtar skadeforsikringen. Flyttingen av 1 måned gratis skadeforsikring krever en oppsigelse. Ved spørsmål ta kontakt med din lokale SpareBank 1-bank.