Kan jeg bruke oppgjørskonto når jeg har fått billån (salgspantlån) i en annen bank?

Nei, du kan ikke benytte oppgjørskonto når du har billån (salgspantlån) i annen bank. Hvis du har billån et annet sted velger du «annen betaling».