Når "låses pengene" på oppgjørskonto til bilhandelen?

Pengene på oppgjørskontoen låses til den aktuelle handelen først når dere signeringer kjøpekontrakten, som er det siste steget i prosessen. Dette betyr at inntil dette steget så er pengene tilgjengelig for alle dine pågående handler. Et eksempel: Hvis du skal reise et sted for å se på to biler som koster henholdsvis 100.000 og 120.000. Da innbetaler du 120.000 til oppgjørskontoen og har penger tilgjengelig for å betale for begge bilene.