Hvordan fungerer oppgjørskonto i TUT?

Å benytte oppgjørskonto i TUT er en trygg betalingsmåte, men det forutsetter en liten forberedelse til handelen siden pengeoverføringen til kontoen tar litt tid. For en ryddig, trygg og enkel bilhandel anbefaler vi at du dagen før du møter selger for overtagelse av bilen overfører penger til oppgjørskontoen. Signalet til TUT for å starte utbetalingen av pengene på oppgjørskonto er når begge parter har signert kjøpekontrakten i TUT (det siste steget). Denne overføringen tar 1-2 dager. Merk deg at TUT tar ansvaret for å slette eventuelle heftelser i bilen ved bruk av oppgjørskonto. Ved bruk av «annen betaling» tar ikke TUT ansvaret for sletting av heftelser.