Hva skal jeg gjøre hvis butikken avviser kjøpet når jeg bruker Masterpass?

Kontroller at kortinformasjonen er korrekt og oppdatert. Undersøk også at det er nok penger disponibelt på kortet. Hvis du fortsatt opplever problemer ber vi deg ta kontakt med banken som har utstedt kortet.