Hva blir annerledes for meg som er kunde i SpareBank 1 Nord-Norge nå?

Mobilbank, nettbank og andre systemer vil være helt like de løsningene du kjenner i dag, og folkene vil også være de samme. Det vil være et styrket lag av rådgivere og god tilgang til støttetjenester lokalt i tillegg. Du blir kunde i en bank der visjonen er å bidra til å bygge framtidens Helgeland, ved å være en drivkraft for vekst, samarbeid og kompetanse. Og det skal vi nå gjøre under navnet og profilen til SpareBank 1 Helgeland.