Svekker ikke dette bankkonkurransen på Helgeland?

SpareBank 1 Helgeland og SpareBank 1 Nord-Norge skal konkurrere på mange områder, men samarbeider der vi kan, slik vi også gjør med resten av SpareBank 1-alliansen. Vi skal styrke det lokale og det nord-norske og sikrer med dette en fortsatt lokalt eid Sparebank på Helgeland med lokal styring. Når det gjelder konkurranse, vet vi at den sterkeste konkurransen kommer fra de nasjonale og internasjonale gigantene. Dette grepet handler om å sikre den gode og nære sparebanken, som vi vet er verdifull for både kundene og landsdelen. Den nye SpareBank 1 Helgeland blir en sterkere bank som er rustet for framtiden. Vi vil gi av vårt overskudd lokalt, og SpareBank 1 Nord-Norge vil fortsette sitt Samfunnsløfte her på Helgeland.