• Der det er mulig, vil den du har hatt som rådgiver fortsette som det, om du ønsker. Vi vil ha et styrket lag med rådgivere på Helgeland, og god tilgang til støttetjenester lokalt, samt være relevant digitalt med gode produkter og tjenester.