Beholder jeg kontonumrene mine som jeg i dag har i SpareBank 1 Nord-Norge?

Nei. Ettersom kontonumrene du har pr i dag er knyttet opp mot SpareBank 1 Nord-Norge vil du få nye kontonumre. Du vil i god tid før overgang få informasjon om endring av kontonummer.