Beholder jeg mine LOfavør-fordeler i SpareBank 1 Helgeland?

Ja. SpareBank1 Helgeland vil være en fullverdig leverandør av LOfavør-fordeler fra 18. oktober.