• Ja. SpareBank1 Helgeland vil være en fullverdig leverandør av LOfavør-fordeler fra 18. oktober.