Blir dere en del av SpareBank 1 Nord-Norge?

Nei, vi skal være to banker, for dette er ikke en fusjon. Det som skjer er at Helgeland Sparebank kjøper seg inn i noen datterselskaper av SpareBank 1 Nord-Norge, samt blir en del av Sparebank 1-alliansen, mens SpareBank 1 Nord-Norge blir med på eiersiden i nye SpareBank 1 Helgeland. Det blir to sterke sparebanker i nord, til beste for kundene, ansatte, Helgeland og hele Nord-Norge.